เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจการชายแดนและการรักษาความส

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจการชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้านชายแดนไทย-กัมพูชา และเพื่อการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนกิจการชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดตามแนวขายแดน
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2