เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจ

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2563
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2