เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือผลกระทบจ

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนอึล (NOUL) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ทั้งนี้มีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะองคมนตรี ผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมรับฟังการประชุม มีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สรุปสถานการณ์พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานสถานการณ์รวมทั้งการดำเนินการ ดังนี้
1. ปริมาณน้ำฝนในห้วงที่ได้รับผลกระทบ
2. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. การเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทุกอำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชน พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งการประสานการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
โดยมี ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัด ผู้แทนจาก กองทหารปืนใหญ่ที่ 6 ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายก อบจ. ผู้แทนนายกทม.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2