เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศั

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดระดับอำเภอ (ครู ข ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ และมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งระดับอำเภอครู ข
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงาน โครงการและมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าผู้ประสานงานศอ.ปส.จ.ศก เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค ๓ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว
โครงการดังกล่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ จัดทำโครงการขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อบรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรครู ข ระดับอำเภอรุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๒ อำเภอ อำเภอละ ๖ คน และคณะทำงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ศก.รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2