เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารก

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ นายจตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ จังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๐ คน และมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารโดม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2