เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจัง

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีประเด็นดังนี้
1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 และการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดศรีสะเกษ
2. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2563
3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย
5. การขับเคลื่อนการจัดทำระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
โดยมี ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ.ทสจ. อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัด และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2