เป็นประธานในพิธี “วันเกียรติยศ”

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี "วันเกียรติยศ" โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีเมตตาต่อการศึกษาของชาติ ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองดีเด่น ครูดีเด่น และนักเรียนดีเด่น จากนั้น เป็นประธานในพิธีประดับหมวก ให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นอื่น จำนวน 98 คน และกล่าวสุนทรพจน์ให้โอวาทแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
โดยมี นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลโพธิ์ ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2