เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใ

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือ นางแต๋ว ทรงจิตร ผู้ประสบอัคคีภัย
โดยมีปลัดอำเภอแทนนายอำเภอไพรบึงกล่าวต้อนรับและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานและมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นจำนวนเงินและสิ่งของ ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไพรบึง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง ณ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓ บ้านเตี๊ย หมู่ที่ ๕ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2