เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งสูงส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง รุ่นที่ ๒
โดยมีนางสาวผจงลักษณ์ โสตศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๗ (จ.บุรีรัมย์) แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและมีผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมครั้งนี้ในระหว่างวันที่ ๒ และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการและเลขา ศส.ปชต.ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒๐๖ ศูนย์ละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๑๒ คนแบ่งการจัดประชุมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน และในวันนี้เป็นการเปิดโครงการในรุ่นที่ ๒ ดังกล่าว ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2