เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ปั่น ไป ปัว”

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม "ปั่น ไป ปัว" ปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม อำเภอปรางค์กู่ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย คลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
โดยมีนายอำเภอปรางค์กู่กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและมีสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
-ในเวลา ๑๕.๒๐ น.
เริ่มปั่นจักรยานออกจากที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ไปยังป่าหนองกระแซงตำบลดู่เพื่อดำเนินการกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม
-ในเวลา ๑๖.๐๐ น.
ปั่นจักรยานไปยังบริเวณที่นากลุ่มพืชสวนนาป่าคันนาทองคำ เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการน้ำและระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มพืชสวนนาป่าคันนาทองคำ
-ในเวลา ๑๖.๔๕ น.
ปั่นจักรยาน ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน ๕ รายได้แก่
๑) นายสมัย แสงมาศ อายุ ๘๘ ปี บ้านหนองหินหมู่ ๒ ตำบลดู่
๒) นางปิว อักษร อายุ ๘๘ ปี บ้านหนองหินหมู่ ๒ ตำบลดู่
๓) นายสมใจ วงยะลา อายุ ๔๖ ปี บ้านหนองหินหมู่ ๒ ตำบลดู่
๔) นายหำ ทองดี อายุ ๗๘ ปี บ้านหนองแวงหมู่ ๖ ตำบลดู่
๕) นาย นายพัด คะเรรัมย์ อายุ ๘๖ ปี บ้านหนองแวงหมู่ ๖ ตำบลดู่
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตพื้นที่โดยมีชมรมคนปรางค์กู่ไม่ทอดทิ้งกันร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2