เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกร

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด ระดับอำเภอ (ครู ข) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ได้ให้โอวาทแก่ผู้วิทยากรครู ข เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดกิจกรรมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทน ผอ.ป.ป.ส.ภาค 3 ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองจันทร์ วิทยากรครู ก และวิทยากรครู ข เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2