เป็นประธานการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องศรีพันทา โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2