เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภ

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1 ครัวเรือน ด้วยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทำให้ทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายอยู่ในระหว่างประมาณการ ผู้ประสบภัย คือ นายบุญธรรม ศรีใส อายุ 56 ปี มีสมาชิกในบ้านรวม 3 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ อีกทั้งมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย
โดยมี พล.ต.ต. สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หน.สนง.ปภ.จังหวัด รก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอโนนคูณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ บ้านหนองแวง เลขที่ 67 หมู่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2