เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน ประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. การรายงานภาวะเศรษฐกิจ
2. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าโอทอปและการพัฒนาผ้าพื้นเมือง
3. การติดตามแผนงานโครงการสืบเนื่องจากการประชุม กรอ. และครม.
4. การพิจารณาวันสถาปนาเมือง
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผอ.ททท.สนง.สุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัด องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2