เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2