เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 3
ในการนี้นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม หารือพิจารณาการเลื่อนจัดกีฬาแห่งชาติซึ่งในที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 เป็นวันที่ 5 – 15 มิถุนายน 2564
2. เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 เป็นวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2564
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2