ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการร่วมกับ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงประเด็นการขับเคลื่อนภารกิจงานที่เกี่ยวกับด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจในจังหวัดศรีสะเกษ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีนายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว รก.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมหารือข้อราชการ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2