ร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายพิเศษ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ และร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอําเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันต้อนรับและรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2