เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนกิ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนกิจการชายแดนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2