เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภา

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 มีนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็กดีเด่น มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ 100 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 32 ราย มอบของขวัญแก่นักเรียน 195 ราย ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการ ป.ป.ช. เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด รก.พมจ. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัด นายอำเภอพยุห์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุบ้านโนนเพ็ก และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2