เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง ) โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒/ประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
ในการประชุมในวันนี้เป็นการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งรับทราบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจากสภาความมั่นคงแห่งชาติและได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาพื้นที่ด้านความมั่นคงและเรื่องการแปลงแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ กองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2