เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำหนดเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ดังนี้
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
2. โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
โดยมี พ.อ.สาธิต เกิดโภค รองผบ.มทบ.25. พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 4 ท่าน รอง ผอ.รมน.จ.ว.ศก. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอศรีรัตนะ นายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม เกียรติแก้ววิทยา ผอ.โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2