เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการดูแลติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 และให้โอวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อสร้างความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-4 คณะครูผู้ดูแล และนักเรียนทุนพระราชทานจำนวน 120 คน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2