เป็นประธานในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำควา

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 – 08.30 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในกิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอำเภอบึงบูรพ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารอปท. ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์กาแฟศรีสะเกษ โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริวินัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ(ธ) เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี
ในการนี้ได้มอบใบประกาศและของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ดังนี้
1. นางสาวธนัฒพร จันทะกล ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม
2. นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา ผู้ได้รับการคัดเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม
3. อำเภอบึงบูรพ์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามและใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม ประเภททีม
ทั้งนี้ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมนุ่งผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2