เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่าย

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่าย เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พื้นที่ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ โดยมีนายอำเภอขุนหาญ กล่าวต้อนรับและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานโครงการและมีผู้กำกับการ สภ.ขุนหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร ผู้แทนขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดศรีสะเกษที่ ๒ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดโครงการ
ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการและแผนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด ๓๖๕ วัน จังหวัดศรีสะเกษ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการโครงการ จำนวน ๙ อำเภอ ๙ ตำบล

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2