เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดปร

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดประชารังสรรค์ (ธ) ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชญาณโสภณ(หลวงปู่ห้วย) เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษทั้งสองท่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์ประกอบพิธี
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิรัตน์ ชัยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอห้วยทับทัน นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้มอบโคจำนวน 20 ตัว และกระบือจำนวน 5 ตัว ให้แก่ราษฎรตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน ที่ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นำไปใช้ในการเกษตรตามเงื่อนไขโครงการต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2