ร่วมต้อนรับ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กำหนดลงพื้นที่เพื่อรับฟังการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้ ได้รายงานผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรับนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผบ.มทบ.25 รอง ผอ.รมน.จ.ว.ศก. รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ศรีสะเกษ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2