เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 – 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ "ทุ่งกบาลกะไบ TKB2 Trail Run 2020" โดยจำกัดจำนวนผู้สมัคร 750 คน แบ่งระยะทางวิ่งเป็น 3 ระยะ คือ 6 กม.(รับสมัคร 350 คน) 9 กม.(รับสมัคร 200 คน) 18 กม.(รับสมัคร 200 คน) และการประกวดนักวิ่งแต่งกายแฟนซีเพื่อสร้างสีสันภายในงาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและสินค้า OTOP มีบริการนวดแผนไทยจากโรงพยาบาลขุนหาญ ในการนี้ ได้ร่วมสร้างแหล่งน้ำเทียม แหล่งอาหาร(โป่งเทียม)ให้แก่สัตว์ป่า และชื่นชมความงดงามทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมกีฬาวิถีใหม่ (New Normal) ปล่อยตัวเป็นเวฟลดการแออัด แสกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ วัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดเสี่ยงสัมผัส รวมถึงการแจกคูปองทานร้านอาหารนอกงาน
โดยมี ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสนง.ปภ.จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษคลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด ผอ.กกท.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอวังหิน ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด องค์กรเอกชน ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน ประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ ทุ่งกบาลกะไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2