เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ (

วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2