เป็นประธานเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นอ.พยุห์, นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓, หัวหน้าคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนรัฐวิสากิจ, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรงพรหมพิมาน ชั้น 3 ห้องพิกุลทอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2