ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NU

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE Voice สี่เผ่าไทย เพื่อสร้างกระแสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งให้เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2