กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการสัมมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการสัมมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและรองประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนที่สอง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวและมีนายอำเภอราษีไศล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ในการสัมมนาตามโครงการในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนในการแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ โครงการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอให้ภาครัฐบาลต่อไป ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2