ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในเขตพื้

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ดังนี้
– ในเวลา ๐๘.๓๐ น
นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าว ณ วัดศรีบึงบูรพ์ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
-ในเวลา ๑๐.๓๕ น
คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอำเภอราษีไศล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ ผู้นำท้องที่/ ท้องถิ่นให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาชนให้ความสนใจและได้เสนอปัญหาข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการฯได้รับทราบ เพื่อให้คณะกรรมการนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป
– ในเวลา ๑๒.๓๐ น
คณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน (ฟาร์มกํานันเตียง) ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมฟาร์มพร้อมกับชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดังกล่าวให้คณะกรรมการฯได้รับทราบ ณ บ้านดอนตุ่ม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2