เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมและสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมและสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2