เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ) A4 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต และ B3 กิจกรรมการประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และสามารถนำแนวทางการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบธงรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ให้กับอำเภอทุกอำเภอ
โดยมี นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายสายัญต์ ยมราช ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ นายชาญชัย พลศรี อดีต ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ปลัดอําเภอ วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2