เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอขุขันธ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวของนางเสวย วงษ์ขันธ์ ราษฎรบ้านมะขาม ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ อีกทั้งมีส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ร่วมมอบปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพ
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด คลังจังหวัด หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รองประธานหอการค้าจังหวัด นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 4 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2