เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางด่อน ไกรศรี ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายอำเภอกันทรารมย์กล่าวต้อนรับและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงาน สมาชิกกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายดังกล่าว ดังนี้
๑. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมสิ่งของ
๒. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๕,๐๐๐บาท
๓. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของ
๔. กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านหนองแมวหมู่ที่ ๑๗ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๕. ชาวบ้านผักแพวหมู่ที่ ๑๕ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๓,๒๐๐ บาท

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2