เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมการติดตามและประเมินผลกลไกการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2