เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พิจารณามาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการประชุมมีความเห็นในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
– ผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– การดำเนินการตามมาตรการและแผนงาน
– การนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA ของอำเภอ
– การขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดศรีสะเกษ
– การบำบัดรักษาผู้เสพ/ติดยาเสพติด
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจาก กอ.รมน.จว.ศก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ป.ป.ส.ภาค 3 และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2