เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวั

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ในการประชุมวันนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ผลการดำเนินการออกตรวจและการดำเนินงานของคณะทำงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประจำปี ๒๕๖๓ และพิจารณาแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษชั้น ๑

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2