เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและผู้ปกครองในความรับผิดชอบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2