เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอํานาจให้แก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ (ชั้น1) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2