เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุของจ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับรางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดจากส่วนกลางเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามโครงการเสริมสร้างพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2