เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร กิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง รับบิณฑบาต โดยมี นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (ลานโคปุระ) เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
– พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
– การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. นางพิมพ์นิภา ศรีพวงเพชร ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย
และผ้าพื้นเมืองสวยงาม
๒. ร้อยตำรวจโทหญิง กัลยาณี วรรณภาสนี ผู้ได้รับการคัดเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม
๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามและใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม ประเภททีม
– การจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง และการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2