เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มหกรรมรวมพลคนนักเต้น FLASH MOB DANCE และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
รุ่น Junior
ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อ.ไพรบึง
อันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร อ.เบญจลักษ์
อันดับ 3 โรงเรียนบ้านโก อ.ราษีไศล
ชมเชย โรงเรียนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า อ.วังหิน , โรงเรียนตาลอยหนองคัน อ.กันทรลักษ์ , โรงเรียนบ้านบก อ.เมือง
รุ่น Pre-Teenage
ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตาล อ.ภูสิงห์
อันดับ 2 โรงเรียนเคียวนำ อ.อุทุมพรพิสัย
อันดับ 3 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อ.ขุนหาญ
ชมเชย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อ.ศรีรัตนะ , โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์
รุ่น Teenage
ชนะเลิศ วิทยาลัยเทศนิคศรีสะเกษ
อันดับ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อันดับ 3 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ , โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล
ชมเชย โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อ.เบญจลักษ์ , โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เยาวชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคตต่อไป โดยมี นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปิด ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2