เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.40 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอยางชุมน้อย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวของนายเติม ชาติมนตรี ราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย อีกทั้งมีส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ร่วมมอบปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพ โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด รองประธานสภาหอการค้าจังหวัด นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 156/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2