เข้าร่วมประชุมการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดข

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุม
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปภ.จังหวัด พาณิชย์จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2