เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมั

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานโครงการ และมีนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบของกระบวนการค่ายใช้กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดฟื้นฟู ทั้งร่างกายจิตใจและเสริมทักษะด้านการฝึกอาชีพและเมื่อจบจากค่ายนี้ไปแล้ว สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้ตนเองต่อไปได้ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ ๒ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2