ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการดำเนินการด้านพัฒนาสื่อปลอดภัย รวมทั้งงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2