เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ และในกิจกรรมปลูกทุเรียนภูเขาไฟ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรี โพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ พระครูอรุณ ปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ ในกิจกรรมประกอบด้วย การกราบสักการะหลวงพ่อตาตน เยี่ยมชมวัดสำโรงเกียรติ โดยการบรรยายของมัคคุเทศก์ชุมชนบ้านสําโรงเกียรติ พบปะราษฎรที่มาให้การต้อนรับ และปลูกทุเรียนภูเขาไฟ
โดยมีนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์ นายกกิ่งกาชาด อ.ขุนหาญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องที่ และราษฎรชาวอำเภอขุนหาญ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดสำโรงเกียรติ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(บ้านซำบันได) ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2